Koos Overbeeke
Outsourcing, Regie & Demand Management Specialist

Foto Koos Overbeeke


Logo Slagkracht

Brengt outsourcing jullie wat je ervan verwacht had? 


De laatst gepubliceerde onderzoeken wijzen uit dat:

  • 83 % van de ondervraagde organisaties gelooft in de businessvoordelen van outsourcing.
  • 58 % van de Financieel Managers in Nederland melden dat ze geen- of onvoldoende inzicht hebben in de prestaties van outsourcing partners.
  • 67 % van de ondervraagde organisaties rapporteert dat de businessvoordelen maar gedeeltelijk worden gerealiseerd.>
  • 14 % van de respondenten zelfs aangeeft dat de resultaten ronduit zeer teleurstellend zijn.
Kortom, in ruim 80 % van alle outsourcingsituaties vallen de resultaten tegen.

Er is steeds een patroon waarneembaar

Klik op de grafiek voor het bekijken van een scherpere afbeelding en vergroting performance patroon outsourcing


Uit het onderzoek blijkt dat er een patroon waarneembaar is dat laat zien dat in het eerste jaar na de outsourcing de tevredenheid nog op peil ligt. Foutjes en verstoringen in de outsourcing praktijk worden als kinderziektes afgedaan.

In het tweede en derde jaar blijkt dat de tekortkomingen in de outsourcing praktijk structureel zijn.

Vaak komen leverancier en uitbestedende partij er niet uit en dat resulteert in een beëindiging van het contract aan het einde van de looptijd (vaak drie of vijf jaar).

Weten leverancier en uitbesteder elkaar wel te vinden in oplossingen die voor beide partijen profijtelijk zijn, dan neemt de tevredenheid over de partnerrelatie en de outsourcingservice weer toe.


De rol van voormalig leidinggevenden

Ons onderzoek maakt nog iets anders zichtbaar. Als de uitbestedende organisatie medewerkers (meestal leidinggevenden) van de voormalige interne service heeft achtergehouden om de outsourcingleverancier aan te sturen, slagen deze medewerkers onvoldoende in het succesvol maken van de outsourcing praktijk.

Vanuit Slagkracht Management help ik organisaties die deze problematiek herkennen om snel de zwakke punten in kaart te brengen. Deze zwakke punten worden daarna weggewerkt door beproefde Regie & Demand Management Methoden hiervoor in de plaats te zetten.

Kosten verlaging en resultaatverbetering zijn hiervan het gevolg.

 

Hoe is deze Regie & Demand Management Expertise bij Outsourcing

tot stand gekomen?

Foto Koos Overbeeke

Een jaar of vijftien terug was ik als interim-manager bij KPN en verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een voor KPN belangrijke financiële staffunctie.

Mijn voorganger had een onderdeel van die staffunctie uitbesteed en ik had veel ontevreden klanten dankzij de slechte prestaties van de outsourcingpartner.

Outsourcing was een relatief nieuw fenomeen. Overigens, heb jij het vak Regie en demand Management bij Outsourcing tijdens je HBO of Universitaire opleiding gedoceert gekregen?

Ik ook niet.

Het gevolg was dat ik flink worstelde met dit onderwerp. Ik weet hoe het voelt om verantwoordelijk te zijn voor klanten en je daarbij afhankelijk te weten van een leverancier met een vijfjarig contract in zijn hand die zegt:

“Wat je wilt zit niet in het contract. Het is mogelijk om te leveren, maar het kost je ... ...“.

En in mijn geval waren die kosten voor KPN op dat moment onacceptabel hoog! 


Ik haatte die strijd: worstelen met een vraagstuk, moeizame discussies over contracten en SLA’s, niet weten waar je de oplossing kunt vinden en niemand die je echt kan helpen.

Op zoek naar oplossingen kwam ik via een oud docent uit Delft in Engeland terecht bij de London School of Economics.  Daar werd mij de weg gewezen naar Demand Management en Regie na Outsourcing.

Samen met mijn demand manager begon ik de geleerde methoden toe te passen en vanaf dat moment gingen de resultaten omhoog.

Sindsdien heb ik de methoden verfijnd en verder uitgewerkt en heb ik tientallen organisaties geholpen een succes te maken van hun outsourcing praktijk.


Kwaliteitsverbetering en forse besparingen in euro’s Klik op de grafiek voor het bekijken van een scherpere afbeelding en vergroting performance patroon outsourcingOndertussen heb ik deze aanpak aan duizenden mensen afkomstig uit zowel het bedrijfsleven als de overheid mogen presenteren


Daarnaast verzorgen wij sinds 2014 opleidingen en coaching in voor de besturing van Outsourcing en het vakgebied Regie en demand Management.

Dit alles onder het motto:

Slecht presterende Outsourcing de wereld uit

Om te beginnen uit Nederland
Meer informatie over coaching Regie & Demand Management >>


Meer informatie over opleidingen Outsourcing, Regie & demand Management >>


Meer informatie voor ZZP professionals >>Voor wie online informatie zoekt over Sourcing, regie en Demand Management hebben we een Regie & Demand Management WIKI, een online enceclopedie ingericht.

Je vind hier meer dan 1000 pagina's met tips, methoden en direct toepasbare informatie.


Sourcing, Regie & Demand Management WIKI >>