Koos Overbeeke
Demand Management Specialist

Foto Koos Overbeeke


Logo Slagkracht

Brengt outsourcing u wat u ervan verwacht had? 


De laatst gepubliceerde onderzoeken wijzen uit dat:

  • 83 % van de ondervraagde organisaties gelooft in de businessvoordelen van outsourcing.
  • 58 % van de Financieel Managers in Nederland in 2011 melden dat ze geen- of onvoldoende inzicht hebben in de prestaties van outsourcing partners.
  • 67 % van de ondervraagde organisaties rapporteert dat de businessvoordelen maar gedeeltelijk worden gerealiseerd.>
  • 14 % van de respondenten zelfs aangeeft dat de resultaten ronduit zeer teleurstellend zijn.
Kortom, in ruim 80 % van alle outsourcingsituaties vallen de resultaten tegen.

Er is steeds een patroon waarneembaar

Klik op de grafiek voor het bekijken van een scherpere afbeelding en vergroting performance patroon outsourcing


Uit het onderzoek blijkt dat er een patroon waarneembaar is dat laat zien dat in het eerste jaar na de outsourcing de tevredenheid nog op peil ligt. Foutjes en verstoringen in de outsourcing praktijk worden als kinderziektes afgedaan.

In het tweede en derde jaar blijkt dat de tekortkomingen in de outsourcing praktijk structureel zijn.

Vaak komen leverancier en uitbestedende partij er niet uit en dat resulteert in een beëindiging van het contract aan het einde van de looptijd (vaak drie of vijf jaar).

Weten leverancier en uitbesteder elkaar wel te vinden in oplossingen die voor beide partijen profijtelijk zijn, dan neemt de tevredenheid over de partnerrelatie en de outsourcingservice weer toe.


De rol van voormalig leidinggevenden

Ons onderzoek maakt nog iets anders zichtbaar. Als de uitbestedende organisatie medewerkers (meestal leidinggevenden) van de voormalige interne service heeft achtergehouden om de outsourcingleverancier aan te sturen, slagen deze medewerkers onvoldoende in het succesvol maken van de outsourcing praktijk.

Koos Overbeeke van Slagkracht Management bv helpt organisaties die deze problematiek herkennen om met behulp van de Demand Management Assessment snel de zwakke punten in kaart te brengen. Deze zwakke punten worden daarna weggewerkt door beproefde Demand Management Methoden hiervoor in de plaats te zetten. Dit heeft kosten verlaging en resultaatverbetering tot gevolg. 


Hoe is deze Demand Management Expertise bij Outsourcing tot stand gekomen?

Foto Koos Overbeeke

Een jaar of tien terug was Koos interim-manager bij KPN en verantwoordelijk voor een grote IT-(ERP-)afdeling. Zijn voorganger had een onderdeel van de business uitbesteed en Koos had veel ontevreden klanten dankzij de slechte prestaties van de outsourcingpartner.

Outsourcing was een relatief nieuw fenomeen. Overigens, ook vandaag leer je op een MBA nog weinig over de besturing van uitbestede diensten en hoe er een succes van te maken (demand management). Koos worstelde fors met dit onderwerp. Hij weet hoe het voelt om verantwoordelijk te zijn voor klanten en zich daarbij afhankelijk te weten van een leverancier met een vijfjarig contract in zijn hand die zegt: “Wat je wilt zit niet in het contract. Het is mogelijk om te leveren, maar het kost je ... ...“. En in zijn geval waren die kosten onacceptabel hoog!

Koos haatte die strijd: worstelen met een vraagstuk, moeizame discussies over contracten en SLA’s, niet weten waar je de oplossing kunt vinden en niemand die je echt kan helpen. In Engeland bij de London School of Economics werd hem op een goed moment de weg gewezen naar Demand Management en regie na Outsourcing. Hij begon samen met zijn demand manager deze methoden toe te passen en vanaf dat moment gingen de resultaten omhoog.

Sindsdien heeft Koos de methoden verfijnd en verder uitgewerkt en heeft hij veel organisaties geholpen een succes te maken van hun outsourcing praktijk. Het is zijn drive, zijn ambitie om te voorkomen dat anderen net zoveel moeite moeten doen en net zoveel tijd verspillen als hij tien jaar terug heeft gedaan.


Kwaliteitsverbetering en forse besparingen in euro’s

Klik op de grafiek voor het bekijken van een scherpere afbeelding en vergroting performance patroon outsourcingOndertussen heeft Koos deze aanpak aan duizenden mensen uit het bedrijfsleven gepresenteerd en vandaag heeft hij outsourcingrelaties en outsourcingresultaten verbeterd en miljoenen euro’s bespaard voor alle soorten organisaties, van MKB over overheid tot multinationals, van een regionaal ziekenhuis tot KPN, van snoepverpakker tot Philips. 


Visie

Koos zijn motto is: Management kan eenvoudiger. Hij is altijd bezig om dit motto te bewijzen. Veel managers (klanten) hebben succes geboekt met zijn inzet.   

In 2007 richtte hij Slagkracht Management op. De managers en adviseurs van Slagkracht Management geloven in het eenvoudiger en succesvoller maken van de management praktijk en zij weten hoe ze dit kunnen waarmaken. Zij voegen op basis van eigen ervaringen en opgebouwde expertise waarde toe door hun specialisme in te brengen in businessniches die door reguliere managementopleidingen (HBO's, universiteiten en MBA's) nog maar magertjes worden ingevuld.

Koos ziet de beweging naar kernactiviteiten binnen organisaties en daarbij de vraag naar outsourcing verder toenemen. Zijn missie is om de aansturing van die outsourcingspraktijk (demand management) efficiënt, effectief, eenvoudig en succesvol te maken. De Demand Management Competentieset en de Demand Management Audit zijn hierbij veel gebruikte hulpmiddelen. De audit geeft organisaties binnen enkele dagen een scherp beeld over hoe de aansturing van de leverancier(s) er voor staat, wat de lacunes zijn en wat verbeterpunten zijn. 


De praktijk

Voor de meeste directies zijn de tegenvallende resultaten en het gemor in de organisatie over uitbestede diensten een fikse kopzorg. Als u dat herkent is de kans groot dat u het gevoel hebt dat u of uw mensen achter uw leverancier aan moeten jagen – en dat die jacht arbeidsintensief en ineffectief is. Uw mensen leveren veel inspanning, terwijl u te weinig resultaat hiervan ziet. Bovendien levert u ongeplande extra inspanningen naast uw ‘gewone’ werk.


De oplossing

Zonder goede systematisch benadering van Demand Management, leveren al uw inspanningen naast een teleurstellend resultaat ook frustratie op. Gelukkig kan het anders! Met de juiste werkwijze, niet op een magische manier, maar door systematisch aan de slag te gaan en precies die activiteiten te ondernemen waardoor de samenwerking met uw outsourcing leverancier verbetert en de resultaten van uw outsourcing praktijk op het gewenste niveau komen.


Hoe bereikt u die resultaten?

Daar kan Koos Overbeeke u bij helpen. Koos nodigt u uit om voor een vrijblijvende kennismaking en verkenning van mogelijkheden een afspraak te maken door te bellen met het kantoor van Slagkracht Management op (0031) 0162 45 65 96.

Het kernwerkgebied van Koos in een schema weergegeven: Consultancy over Demand Management voor uitbestede eenheden in zuid en midden Nederland.

Kernactiviteit van Koos Overbeeke


Eerst nog wat nader oriënteren?

Meer dan 1000 pagina's informatie over Outsourcing, Regie Demand Management op

http://www.slagkracht-outsourcing.nl/